Byte av bandstavar


Detta är ett större ingrepp, som kräver stor precision, rätt material och noggrant föberedande av halsen, för att nå bra resultat. En rätt utförd ombandning förbättrar spelkänslan markant och har oftast även positiv inverkan på gitarrens klang.

Omslipning av bandstavarna innebär nivåreglering, kröning och polering av befintliga bandstavar. Det kan göras om bandstavarna är tillräckligt höga. Under 1 mm bandhöjd är det inte att rekommendera, då det påverkar spelkänslan och tonen för mycket.

Kantlister, lackade greppbrädor, stora inlägg mellan banden, känsliga material, fingergropar i greppbrädan, slitna halskanter med mera, gör arbetet svårare och mer tidskrävande. Därför kan priserna bli högre än nedan.


Priser


Byte av bandstavar 5000:-

Omslipning av bandstavar  3000:-

Lackering av greppbrädan c:a 1500:-

Riktning av ojämn/vriden/sliten greppbräda c:a 1250:-

Lackering av greppbräda c:a 1500:-

EVO eller rostfria bandstavar 500:-

Kantlister på halsen vid ombandning 500:-

Ny översadel vid service eller bandarbeten 1250:-

Ny stallsadel vid service eller bandarbeten 625:-